Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công Ty TNHH Địa Ốc Sài Gòn Lộc Phát
Mã Biên nhận : 000.00.28.G14-220517-0261
Ngày nộp: 16/05/2022
Ngày hẹn trả: 25/05/2022
Nộp tại: Cục An toàn thông tin
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong