Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Cấp lại thẻ nhà báo (báo nói, báo hình)
Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cơ quan thực hiện Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông (http://dichvucong.mic.gov.vn).

- Trường hợp không đủ điều kiện nộp trực tuyến, cơ quan nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ như sau:

+ Tại Cục Báo chí, đia chỉ số 07 Yết Kiêu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (đối với hồ sơ xin cấp lại thẻ nhà báo cho các đối tượng thuộc các cơ quan báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử, các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, hội nhà báo các cấp và giảng viên chuyên ngành về báo chí).

+ Tại Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, địa chỉ số 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội (đối với hồ sơ xin cấp lại thẻ nhà báo cho các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình).

Trình tự thực hiện

- Cơ quan báo chí, cơ quan, đơn vị công tác của người đã được cấp thẻ nhà báo mà thẻ bị mất, bị hỏng chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ nhà báo theo quy định và gửi đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Báo chí hoặc Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử).

- Đơn vị giải quyết hồ sơ của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Báo chí hoặc Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy định.

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp lại thẻ nhà báo; trường hợp từ chối cấp lại thẻ, Cục Báo chí hoặc Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Thời hạn giải quyết 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức,đoàn thể
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

- Đơn của người đề nghị cấp lại thẻ nhà báo (Mẫu số 06);

- Đơn trình báo của người đề nghị cấp lại thẻ nhà báo được công an thị trấn, xã, phường nơi mất thẻ xác nhận về trường hợp mất thẻ (Mẫu số 07);

- Trường hợp thẻ bị hỏng phải gửi thẻ cũ về Cục Báo chí hoặc Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện Người đã được cấp thẻ nhà báo nhưng thẻ bị mất, bị hỏng.
Căn cứ pháp lý

- Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016;

- Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ nhà báo.


Kết quả thực hiện Thẻ nhà báo
Biểu mẫu đính kèm  - Đơn trình báo mất thẻ nhà báo (Mẫu số 07)  -  Tải file
 - Đơn đề nghị cấp lại thẻ nhà báo (Mẫu số 06)  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng
Điện thoại: 02439448034
Email: vanthucucqlptth@mic.gov.vn
Website: http://abei.gov.vn