Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Cơ quan thực hiện Cục Viễn thông
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp;
Nộp trực tuyến;
Nộp qua bưu chính;

Liên hệ hướng dẫn: Cục Viễn thông 

Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại:  024.39436608 - 024.37820990

Email: vnta@mic.gov.vn 
Website: http://vnta.gov.vn

Trình tự thực hiện - Trường hợp giấy phép viễn thông bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, tổ chức đã được cấp giấy phép phải gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép viễn thông tới Cục Viễn thông.
- Cục Viễn thông tiếp nhận và xét cấp lại hoặc trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp lại trong vòng 5 ngày làm việc.
Thời hạn giải quyết Nộp trực tiếp: 5 Ngày Mô tả: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Nộp trực tuyến: 5 Ngày Mô tả: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nộp trực tuyến (Cục Viễn thông sẽ hướng dẫn cụ thể khi điều kiện kỹ thuật cho phép)
Nộp qua bưu chính: 5 Ngày Mô tả: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Địa chỉ nhận: Cục Viễn thông - Tòa nhà VNTA, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội;
Đối tượng thực hiện Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ 0 0 (bản chính) 0 (bản sao) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép (Mẫu 04/GPKDVT tại Thông tư 12/2013/TT-BTTTT ngày 13/5/2013) 1 (bản chính) 0 (bản sao)
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí câp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông
Kết quả thực hiện Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được cấp lại
Biểu mẫu đính kèm  - Phụ lục.doc  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Cục Viễn thông
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, 68 đường Dương Đình Nghệ
Điện thoại: 02439436608
Email: vnta@mic.gov.vn
Website: http://vnta.gov.vn