Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Cơ quan thực hiện Cục Viễn thông
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp tại trụ sở Cục Viễn thông
- Qua hệ thống Bưu chính.
 

Liên hệ hướng dẫn: Cục Viễn thông 

Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại:  024.39436608 - 024.37820990

Email: vnta@mic.gov.vn 
Website: http://vnta.gov.vn

Trình tự thực hiện

Trong thời hạn hiệu lực của giấy phép, tổ chức được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng muốn gia hạn giấy phép gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép nộp hồ sơ về Cục Viễn thông

- Bộ Thông tin và Truyền thông ít nhất 30 ngày trước ngày giấy phép hết hạn.
- Cục Viễn thông tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ và thông báo cho tổ chức biết về tính hợp lệ hồ sơ theo quy định.
- Khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Viễn thông phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ và cấp phép cho tổ chức, hoặc trình Bộ trưởng Bộ TTTT cấp phép cho tổ chức (đối với Đề nghị cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng của cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi; miễn trừ ngoại giao, lãnh sự).
- Trường hợp từ chối cấp phép, Cục Viễn thông thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức đề nghị cấp phép biết.


Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí
Lệ phí cấp giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định tại theo Thông tư số 03/2018/TT-BTC ngày 12/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:
- Mức thu 500.000 VNĐ/giấy
Thành phần hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng;
- Báo cáo việc thực hiện giấy phép.
2. Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ là bản chính, 02 bộ là bản sao)

Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý
Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Kết quả thực hiện Quyết định gia hạn Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng
Biểu mẫu đính kèm
Liên hệ hướng dẫn Cục Viễn thông
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, 68 đường Dương Đình Nghệ
Điện thoại: 02439436608
Email: vnta@mic.gov.vn
Website: http://vnta.gov.vn