Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
STT Mức độ Mã số Tên dịch vụ công Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Thực hiện
61 1.003651 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành Cục Xuất bản, In và Phát hành
62 1.009376 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trung ương) Báo chí Cục Báo chí
63 1.004637 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
64 1.009368 Cấp giấy phép xuất bản phụ trương Báo chí Cục Báo chí
65 1.003868 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
66 1.004063 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành Cục Xuất bản, In và Phát hành
67 1.009367 Cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí Báo chí Cục Báo chí
68 1.009377 Cấp giấy phép xuất bản đặc san Báo chí Cục Báo chí
69 1.003114 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
70 1.004159 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành Cục Xuất bản, In và Phát hành