Back

Hướng dẫn đăng ký

HƯỚNG DẪN
  • Đăng ký tài khoản
  • Nộp hồ sơ trực tuyến
  • Yêu cầu bổ sung hồ sơ
  • Thanh toán phí, lệ phí thực hiện TTHC
  • Hướng dẫn tra cứu hồ sơ

Đăng ký tài khoản

Bước 1: Từ Cổng Dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông, địa chỉ https://motcua.mic.gov.vn người dùng chọn Đăng ký để tạo tài khoản truy cập.
 
dvc1.jpeg
 
 
Bước 2: Nhận email thông báo từ hệ thống dịch vụ công để xác nhận tài khoản email.
 
 
Bước 3: Nhận email thông báo từ hệ thống dịch vụ công về tài khoản và mật khẩu đăng nhập hệ thống.
Bước 4: Đăng nhập Hệ thống Cổng Dịch vụ công bằng tài khoản đăng ký đã được kích hoạt.

 

Nộp hồ sơ trực tuyến

Bước 1: Chọn lĩnh vực hoặc vào danh sách dịch vụ công, chọn dịch vụ công để xem hướng dẫn nội dung, trình tự thực hiện và thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính.
 
dvc2.jpeg
 
 
Bước 2: Đăng nhập Hệ thống Cổng Dịch vụ công bằng tài khoản đã được kích hoạt. Chọn dịch vụ công để nộp hồ sơ.
dvc3.jpeg
 
 
Bước 3: Hoàn thành thông tin hồ sơ, đính kèm các tệp thành phần hồ sơ. Sau khi điền đầy đủ thông tin, kích nút Nộp hồ sơ.
dvc4.jpeg
 
 
Bước 4: Hồ sơ được gửi đi thành công, sau khi được cơ quan xử lý hồ sơ tiếp nhận sẽ được cấp mã số hồ sơ để tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ.

 

Nộp hồ sơ trực tuyến

Bước 1: CTrường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cần chỉnh sửa bổ sung thì tổ chức, cá nhân sẽ nhận được thông báo. Đăng nhập hệ thống dịch vụ công để xem hướng dẫn chi tiết về yêu cầu bổ sung tại Trang cá nhân -> Danh sách giao dịch; Mở hồ sơ có trạng thái Yêu cầu bổ sung để xem yêu cầu bổ sung và Bổ sung hồ sơ.
 
dvc5.jpeg
 
 
Bước 2: Chỉnh sửa hồ sơ và tải các tệp có yêu cầu chỉnh sửa; Gửi hồ sơ đã bổ sung.
 
 

Thanh toán phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính

Bước 1: Trường hợp thủ tục có liên quan đến việc đóng phí, lệ phí thì tổ chức, cá nhân sẽ nhận được thông báo. Tại Trang cá nhân -> Danh sách giao dịch , mở hồ sơ để xem và nộp phí, lệ phí trực tuyến (nếu có nhu cầu).
 
dvc6.jpeg
 
 
- Tổ chức, cá nhân có thể chọn hình thức thanh toán phổ biến như nộp trực tiếp tại đơn vị hoặc chuyển khoản. Sau khi có chứng từ nộp tiền, đính kèm bản chụp chứng từ vào hồ sơ và Lưu thông tin. Cơ quan giải quyết hồ sơ sẽ kiểm tra để xác nhận trạng thái hồ sơ đã thanh toán phí, lệ phí.
- Nếu có nhu cầu dùng thanh toán trực tuyến, chọn phương thức thanh toán trực tuyến và bấm nút Thanh toán trực truyến.
 
 
Bước 2: Chọn ngân hàng và bấm nút Thanh toán.
dvc7.jpeg
 
 
Bước 3: Xác nhận thông tin thanh toán để hoàn tất quá trình thanh toán trực tuyến.
dvc8.jpeg
 
 
Bước 4:Kiểm tra trạng thái đã thanh toán phí, lệ phí.
dvc9.jpeg

 

Hướng dẫn tra cứu hồ sơ

Bước 1: Tại Trang chủ của hệ thống Cổng Dịch vụ công. Vào mục Tra cứu hồ sơ.
 
 
Bước 2: Nhập mã số hồ sơ, kích nút Tra cứu.
dvc10.jpeg
 
 
Bước 3:Bấm nút Xem để xem chi tiết Quá trình xử lý hồ sơ.