Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH MTV PHÚC PHÁT ĐẠT
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-221004-0141
Ngày nộp: 30/09/2022
Ngày hẹn trả: 15/11/2022
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong