1. Cục Tần số vô tuyến điện
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.35564919 (máy lẻ 309)
Email: contact@rfd.gov.vn
Website: http://www.rfd.gov.vn hoặc http://www.cuctanso.vn
2. Cục Viễn thông
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.39436608 - 024.37820990
Email: contact@vnta.gov.vn
Website: http://vnta.gov.vn
3. Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.39448034 - 024.39448035
Email: vanthucucqlptth@mic.gov.vn
Website: http://abei.gov.vn
4. Cục Báo chí
Địa chỉ: : Số 7 phố Yết Kiêu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 024.39446290; 39446291; 39446292; 39446295
Email: cucbaochi@mic.gov.vn
Website: http://cucbaochi.gov.vn hoặc https://mic.gov.vn
5. Cục Thông tin đối ngoại
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.37676666 (máy lẻ 110)
Email: vanthucucttdn@mic.gov.vn
Website:https://mic.gov.vn
6. Cục Xuất bản, In và Phát hành
Địa chỉ: Số 10 Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 024. 38285697
Email: vanthuCucXB@mic.gov.vn
Website: https://ppdvn.gov.vn
7. Cục An toàn thông tin
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại:024.39436684 - 024.32096789
Email: vanthucattt@mic.gov.vn
Website: https://ais.gov.vn
8. Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.36882333 (ext: 101)
Email: vanthuttctdtqg@mic.gov.vn
Website: https://neac.gov.vn
9. Trung tâm Internet Việt Nam
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.35564944 (máy lẻ 105)
Email: webmaster@vnnic.vn
Website: https://www.vnnic.vn
10. Vụ Bưu chính
Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà B, 18 Nguyễn Du, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38226625
Email: vanthubuuchinh@mic.gov.vn
Website: https://mic.gov.vn
11. Vụ Công nghệ thông tin
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà B, 18 Nguyễn Du, Hà Nội.
Điện thoại: 024.39436404
Email: vanthucntt@mic.gov.vn
Website: https://mic.gov.vn
12. Vụ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà B, 18 Nguyễn Du, Hà Nội.
Điện thoại: 024.39437328
Email: vanthukhcn@mic.gov.vn
Website: https://mic.gov.vn