Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận tên định danh
Lĩnh vực An toàn thông tin
Cơ quan thực hiện Cấp Bộ
Cách thức thực hiện

Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

- Qua dịch vụ bưu chính (Địa chỉ: Cục An toàn thông tin, Tầng 8, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội).

- Trực tuyến tại Hệ thống quản lý tên định danh quốc gia (tendinhdanh.ais.gov.vn), Cổng dịch vụ công.

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân khai đăng ký cấp tên định danh với các thông tin cập nhật theo mẫu số 01 Phụ lục Nghị định số 91/2020/NĐ-CP.

- Tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ đến Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin).

- Sau khi hồ sơ được tiếp nhận, trong thời hạn một (01) ngày làm việc Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) cấp lại Giấy chứng nhận tên định danh theo quy định tại Điều 26 Nghị định này với thời hạn giữ nguyên như giấy chứng nhận tên định danh đã được cấp trước đây.


Thời hạn giải quyết 01 ngày kề từ khi nộp Hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện Công dân
Doanh nghiệp
Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 200000 Đồng (Theo quy định của Bộ Tài chính)
Thành phần hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

- Bản khai đăng ký tên định danh (Mẫu 01 phụ lục Nghị định 91/2020/NĐ-CP);

- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện Không có
Căn cứ pháp lý Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận tên định danh
Biểu mẫu đính kèm  - Bản khai đăng ký tên định danh  -  Tải file
 - Trong trường hợp tổ chức, doanh nghiệp ủy quyền cho đơn vị khác đăng ký, hai bên làm Giấy Ủy quyền  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Cấp Bộ
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Website: