Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Báo cáo định kỳ của thành viên mạng lưới về hoạt động ứng cứu sự cố
Lĩnh vực An toàn thông tin
Cơ quan thực hiện Cấp Bộ
Cách thức thực hiện

Qua Internet, qua bưu điện

Trình tự thực hiện

Báo cáo 6 tháng trước ngày 20/6 và báo cáo 1 năm trước 15/12 gửi về Cơ quan điều phối quốc gia.


Thời hạn giải quyết 01 ngày
Đối tượng thực hiện Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ
1. Hồ sơ gồm:
Báo cáo tổng hợp (6 tháng/ 01 năm) về hoạt động tiếp nhận và xử lý sự cố.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý Điều 6 về trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên mạng lưới tại Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2018 của Bộ TTTT Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc.
Kết quả thực hiện Không quy định phải trả kết quả giải quyết
Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu số 5_BC định kỳ của thành viên mạng lưới về hoạt động ứng cứu sự cố.doc  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Cấp Bộ
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Website: