Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Cách thức thực hiện Nộp qua bưu chính;
Trình tự thực hiện Sở TTTT thẩm định hồ sơ và xem xét, cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.
3. Trả kết quả
Cơ quan, tổ chức nhận được phản hồi về việc cấp đăng ký trong khoảng thời gian 10 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp không cấp đăng ký, Sở TTTT có văn bản trả lời và nói rõ lý do. Tổ chức, cá nhân bị từ chối cấp đăng ký có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật
1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ
Cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở TTTT) nơi lắp đặt thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
2. Thẩm định hồ sơ
Thời hạn giải quyết Nộp qua bưu chính: 10 Ngày Mô tả: 10 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện Tổ chức,đoàn thể
Tổ chức nước ngoài
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung 1 (bản chính) 0 (bản sao) Đối với trường hợp thay đổi địa điểm lắp đặt, cần có bản sao có chứng thực văn bản chứng minh quyền sở hữu, thuê, mượn địa điểm mới. 1 (bản chính) 0 (bản sao)
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý Ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Biểu mẫu đính kèm
Liên hệ hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông địa phương
Điện thoại: 1
Email:
Website: