Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử
Cơ quan thực hiện Cục An toàn thông tin
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính tiếp nhận hồ sơ;
- Qua hệ thống bưu chính;
- Trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 

Liên hệ hướng dẫn: Cục An toàn thông tin 

Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.39436684 - 024.32096789

Fax: 024.39436684

Website: http://ais.gov.vn/home.htm

Email: vanthucattt@mic.gov.vn

Trình tự thực hiện
Việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng được thực hiện trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thay đổi tên, thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi, bổ sung sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng mà mình cung cấp.
Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép tại Bộ Thông tin và Truyền thông.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định, sửa đổi, bổ sung và cấp lại Giấy phép cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí
Thẩm định sửa đổi nội dung giấy phép (thay đổi tên, thay đổi người đại diện theo pháp luật): 3.000.000/lần; Thẩm định thay đổi, bổ sung sản phẩm, dịch vụ:
- Cho một loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ: 3.000.000/lần;
- Thêm một loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ: 1.000.000/lần.
Thành phần hồ sơ
. Thành phần hồ sơ gồm có:
- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng;
- Báo cáo mô tả chi tiết nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung;
- Các tài liệu khác có liên quan.
2. Số lượng hồ sơ:
- 01 bộ hồ sơ gốc (có đầy đủ chữ ký, dấu xác nhận của doanh nghiệp, các tài liệu do doanh nghiệp lập nếu có từ 02 từ văn bản trở lên phải có dấu giáp lai);
- 01 bộ hồ sơ bản sao hợp lệ (không yêu cầu phải có dấu xác nhận, dấu chứng thực bản sao nhưng phải có dấu giáp lai của doanh nghiệp nộp hồ sơ).

Yêu cầu - điều kiện Điều kiện tương tự cấp lần đầu đối với các loại hình sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng bổ sung.
Căn cứ pháp lý
Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2015;
Nghị định số 108/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng;
- Thông tư số 269/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin.

Kết quả thực hiện Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng (Mẫu số 02 – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 108/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ)  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Cục An toàn thông tin
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng
Điện thoại: 02439436684
Email: vanthucattt@mic.gov.vn
Website: http://ais.gov.vn