Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Thỏa thuận bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí
Lĩnh vực Báo chí
Cơ quan thực hiện Cục Báo chí
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông
- Qua hệ thống bưu chính
 

Liên hệ hướng dẫn: Cục Báo chí

Địa chỉ: Số 7 phố Yết Kiêu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.39446290; 39446291; 39446292; 39446295

Email: cucbaochi@mic.gov.vn

Trình tự thực hiện
- Cơ quan báo chí khi có sự thay đổi về nhân sự (người đứng đầu) thì cơ quan chủ quản báo chí phải làm thủ tục thỏa thuận bằng văn bản với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí là Bộ Thông tin và Truyền thông.
 - Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản thỏa thuận với Ban Tuyên giáo Trung ương về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí.
- Sau khi có ý kiến của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có văn bản nêu rõ lý do không chấp thuận.

Thời hạn giải quyết Không có
Đối tượng thực hiện Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ
1. Hồ sơ đề nghị thỏa thuận bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí bao gồm:
- Công văn của cơ quan chủ quản báo chí về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí;
- Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh) của người đứng đầu cơ quan báo chí có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc công chứng nhà nước.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Yêu cầu - điều kiện
Điều kiện để được bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí:
- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. Người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc các tổ chức tôn giáo không áp dụng tiêu chuẩn này;
- Có thẻ nhà báo còn hiệu lực. Người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc các tổ chức tôn giáo, tạp chí khoa học không áp dụng tiêu chuẩn này;
- Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động.

Căn cứ pháp lý
Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

Kết quả thực hiện Văn bản thoả thuận
Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu 3 - Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh) của người đứng đầu cơ quan báo chí  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Cục Báo chí
Địa chỉ: Số 7 phố Yết Kiêu
Điện thoại: 02439446290
Email: vanthcucbaochi@mic.gov.vn
Website: https://mic.gov.vn