Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Đổi số thuê bao viễn thông
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Cơ quan thực hiện Cục Viễn thông
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Viễn thông
- Qua hệ thống Bưu chính
 

Liên hệ hướng dẫn: Cục Viễn thông 

Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại:  024.39436608 - 024.37820990

Email: vnta@mic.gov.vn 
Website: http://vnta.gov.vn

Trình tự thực hiện
Doanh nghiệp viễn thông đổi trên 10.000 số thuê bao viễn thông đã cấp cho thuê bao viễn thông hoặc phạm vi đổi số thuộc 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên nhưng không thay đổi độ dài, cấu trúc số thuê bao và phù hợp với quy hoạch đánh số viễn thông quốc gia: Doanh nghiệp viễn thông gửi hồ sơ đề nghị tới Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông ít nhất 90 ngày trước ngày đổi số thuê bao viễn thông và chỉ tiến hành đổi số sau khi có văn bản chấp thuận của Cục Viễn thông.
- Cục Viễn thông tiếp nhận và xử lý hồ sơ.
- Hết thời hạn quy định, Cục Viễn thông sẽ ban hành van bản chấp thuận việc đổi số của doanh nghiệp. Trường hợp không chấp thuận việc đổi số, Cục Viễn thông sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối cho doanh nghiệp biết.

Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị đổi số thuê bao viễn thông theo mẫu tại Phụ lục 4 Thông tư 25/2015/TT-BTTTT
- Kế hoạch đổi số thuê bao viễn thông nêu rõ phạm vi đổi số, số lượng thuê bao sẽ đổi số, thời gian đổi số dự kiến;
- Phương án kỹ thuật, bao gồm cả phương án thử nghiệm thực hiện việc đổi số, giải pháp nhằm hạn chế việc mất liên lạc trong và sau quá trình đổi số.
2. Số lượng hồ sơ: 04 bản (01 bản chính, 03 bản sao)

Yêu cầu - điều kiện
- Xây dựng và triển khai kế hoạch đổi số thuê bao viễn thông của doanh nghiệp phù hợp với quy hoạch kho số viễn thông hoặc kế hoạch đổi số thuê bao đã được Bộ TTTT phê duyệt
- Thông báo việc đổi số thuê bao viễn thông trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian ít nhất 60 ngày trước khi tiến hành đổi số thuê bao
- Hướng dẫn người sử dụng dịch vụ viễn thông cách thức quay số sau khi tiến hành đổi số thuê bao viễn thông

Căn cứ pháp lý
Nghị định 25/NĐ-CP ngày 06/4/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
Thông tư 25/2015/TT-BTTTT ngày 09/09/2015 quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông.
Thông tư số 40/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 sửa đổi một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT;

Kết quả thực hiện Văn bản hành chính
Biểu mẫu đính kèm  - PHỤ LỤC 4 - TT 25-2015.doc  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Cục Viễn thông
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, 68 đường Dương Đình Nghệ
Điện thoại: 02439436608
Email: vnta@mic.gov.vn
Website: http://vnta.gov.vn