Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công ty Cổ Phần Giải Trí Trực Tuyến Sungame
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-220421-0023
Ngày nộp: 21/04/2022
Ngày hẹn trả: 03/06/2022
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả