Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Cấp giấy công nhận các tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư
Lĩnh vực Tần số vô tuyến điện
Cơ quan thực hiện Cục Tần số vô tuyến điện
Cách thức thực hiện

Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại Cục Tần số vô tuyến điện;

- Nộp qua hệ thống bưu chính; (Địa chỉ Cục Tần số vô tuyến điện: Số 115 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công: Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông (http://dichvucong.mic.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của Cục Tần số vô tuyến điện (http://dichvucong.rfd.gov.vn).

Trình tự thực hiện

- Tổ chức cần cấp giấy công nhận đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư nộp hồ sơ về Cục Tần số vô tuyến điện tại địa chỉ 115 Trần Duy Hưng, Thành phố Hà Nội, các Trung tâm Tần số VTĐ khu vực hoặc các Sở Thông tin và Truyền thông được Cục Tần số vô tuyến điện ủy quyền.

- Cục Tần số vô tuyến điện thụ lý hồ sơ:

+ Cục Tần số vô tuyến điện cấp Giấy công nhận đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư trong thời hạn tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Tần số vô tuyến điện thông báo, hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp từ chối cấp giấy công nhận đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư, Cục Tần số vô tuyến điện thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do từ chối trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

+ Người sử dụng căn cứ văn bản nhận được từ Cục Tần số vô tuyến điện để hoặc bổ sung hồ sơ hoặc nhận Giấy công nhận tại trụ sở Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực hoặc qua đường bưu điện.


Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện Tổ chức nước ngoài
Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp Giấy công nhận, trong đó nêu rõ đề nghị được công nhận đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi đối với chứng chỉ Khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư cấp bậc nào;

- Bản sao Giấy phép hoặc Quyết định thành lập tổ chức;

- Bản sao giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện nghiệp dư theo qui định. + Danh sách người chấm thi thực hành (người thuộc biên chế chính thức của tổ chức hoặc cộng tác viên) đáp ứng yêu cầu qui định.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


Yêu cầu - điều kiện

Điều kiện1:

Về trang thiết bị: Có đài VTĐND được cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện nghiệp dư đảm bảo đáp ứng yêu cầu thi thực hành ( theo qui định tại điều 7 khoản 2 qui định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư) của người dự thi với loại chứng chỉ KTVVTĐND tương ứng.

Điều kiện 2:

Về người chấm thi thực hành ( trừ trường hợp chấm thi bằng máy tính): người chấm thi thực hành phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

- Là người có Chứng chỉ KTVVTĐND cao hơn người dự thi ít nhất một bậc;

- Là người có chứng chỉ KTVVTĐND cùng bậc với người dự thi và đã trải qua ít nhất 1 năm khai thác đài VTĐ nghiệp dư kể từ ngày chấm thi trở về trước;

- Là người đã trải qua ít nhất một năm làm nghề điện báo (có khả năng nhận bằng tai và gửi bằng tay các bản tin dưới dạng mã Mooc quốc tế thông qua máy thu phát vô tuyến điện).


Căn cứ pháp lý
Quyết định số 18/2008/QĐ-BTTTT ngày 4/4/2008 của Bộ Thông tin truyền thông
Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Biểu mẫu đính kèm
Liên hệ hướng dẫn Cục Tần số vô tuyến điện
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng
Điện thoại: 02435564919
Email: contact@rfd.gov.vn
Website: http://www.rfd.gov.vn