Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp;
Nộp qua bưu chính;
Trình tự thực hiện Cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức nước ngoài. Trước khi thực hiện, cơ sở in phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài gửi Sở Thông tin và Truyền thông sở tại; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Thời hạn giải quyết Nộp trực tiếp: 10 Ngày làm việc Mô tả:
Nộp qua bưu chính: 10 Ngày làm việc Mô tả: 10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện Tổ chức,đoàn thể
Tổ chức nước ngoài
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ - Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; 0 (bản chính) 1 (bản sao) - Bản sao có chứng thực hợp đồng in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; trường hợp hợp đồng bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt; 0 (bản chính) 1 (bản sao) - Bản sao hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đặt in hoặc giấy ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền đặt in. 0 (bản chính) 1 (bản sao) - Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; 1 (bản chính) 0 (bản sao) -Bản mẫu xuất bản phẩm đặt in; 2 (bản chính) 0 (bản sao)
Yêu cầu - điều kiện Cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức nước ngoài.
Căn cứ pháp lý Thông tư 23/2014/TT-BTTTT
Kết quả thực hiện Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu số 05 - Phụ lục II thông tư 23.2014.doc  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông địa phương
Điện thoại: 1
Email:
Website: