Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Cấp giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh
Lĩnh vực Tần số vô tuyến điện
Cơ quan thực hiện Cục Tần số vô tuyến điện
Cách thức thực hiện

Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại Cục Tần số vô tuyến điện;

- Nộp qua hệ thống bưu chính; (Địa chỉ Cục Tần số vô tuyến điện: Số 115 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công: Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông (http://dichvucong.mic.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của Cục Tần số vô tuyến điện (http://dichvucong.rfd.gov.vn).

Trình tự thực hiện

- Tổ chức hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT và nộp hồ sơ đến Cục Tần số vô tuyến điện.

- Sau khi hồ sơ được tiếp nhận, Cục Tần số vô tuyến điện cấp giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Tần số vô tuyến điện có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Cục Tần số vô tuyến điện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Thời hạn giải quyết 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Tổ chức,đoàn thể
Phí Theo quy định của Bộ Tài chính
Lệ Phí Theo quy định của Bộ Tài chính
Thành phần hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

- Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh theo mẫu 3 Phụ lục II của Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

- Có năng lực về tài chính, kỹ thuật và nguồn nhân lực để quản lý, khai thác vệ tinh;

- Có phương án sử dụng quỹ đạo vệ tinh hiệu quả, khả thi vào mục đích và nghiệp vụ vô tuyến điện mà pháp luật không cấm;

- Cam kết thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về sử dụng tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và khoảng không vũ trụ.


Căn cứ pháp lý

- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;

- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.


Kết quả thực hiện Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh (Mẫu 3a Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT đối với vệ tinh địa tĩnh; Mẫu 3b Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT đối với vệ tinh phi địa tĩnh)
Biểu mẫu đính kèm  - Bản khai đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh theo mẫu 3a (đối với vệ tinh địa tĩnh); mẫu 3b (đối với vệ tinh phi địa tĩnh) tại Phụ lục II của Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Cục Tần số vô tuyến điện
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng
Điện thoại: 02435564919
Email: contact@rfd.gov.vn
Website: http://www.rfd.gov.vn