Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, cấp giấy phép sử dụng băng tần thông qua thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với tổ chức đã được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông sử dụng băng tần (giấy phép viễn thông còn hiệu lực)
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Cơ quan thực hiện Cục Viễn thông
Cách thức thực hiện

Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực (với trường hợp sử dụng thiết bị vô tuyến điện trong thời gian dưới 15 ngày) hoặc Cục Tần số vô tuyến điện (với trường hợp sử dụng thiết bị vô tuyến điện từ 15 ngày trở lên);

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công: Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông (http://dichvucong.mic.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của Cục Tần số vô tuyến điện (http://dichvucong.rfd.gov.vn).

Trình tự thực hiện

- Tổ chức hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị vô tuyến điện sử dụng tại các lễ hội, sự kiện, triển lãm, hội chợ theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư 04/2021/TT-BTTTT và nộp hồ sơ đến Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực (với trường hợp sử dụng thiết bị vô tuyến điện trong thời gian dưới 15 ngày) hoặc Cục Tần số vô tuyến điện (với trường hợp sử dụng thiết bị vô tuyến điện từ 15 ngày trở lên).

- Sau khi hồ sơ được tiếp nhận, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực/Cục Tần số vô tuyến điện cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị vô tuyến điện sử dụng tại các lễ hội, sự kiện, triển lãm, hội chợ trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực/Cục Tần số vô tuyến điện có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho tổ chức để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Cục Tần số vô tuyến điện/ Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định
Đối tượng thực hiện Công dân
Doanh nghiệp
Tổ chức,đoàn thể
Phí Theo quy định của Bộ Tài chính
Lệ Phí Theo quy định của Bộ Tài chính
Thành phần hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

- Bản khai thông tin chung và Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác của thiết bị vô tuyến điện theo mẫu phù hợp với từng nghiệp vụ vô tuyến điện tương ứng quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 04/2021/TT-BTTT.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Yêu cầu - điều kiện

- Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện vào mục đích và nghiệp vụ vô tuyến điện mà pháp luật không cấm;

- Có phương án sử dụng tần số vô tuyến điện khả thi, phù hợp quy hoạch tần số vô tuyến điện;

- Có thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ;

- Cam kết thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra, giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.

- Có văn bản cho phép tạm nhập tái xuất thiết bị vô tuyến điện theo quy định của pháp luật.
Căn cứ pháp lý

- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện;

- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.
Kết quả thực hiện Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông
Biểu mẫu đính kèm  - Bản khai thông tin chung và Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác của thiết bị vô tuyến điện theo mẫu phù hợp với từng nghiệp vụ vô tuyến điện tương ứng quy định tại Phụ lục II của Thông tư 04/2021/TT-BTTTT  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Cục Viễn thông
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, 68 đường Dương Đình Nghệ
Điện thoại: 02439436608
Email: vnta@mic.gov.vn
Website: http://vnta.gov.vn