Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ số Hồng Hà
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-211028-0001
Ngày nộp: 27/10/2021
Ngày hẹn trả: 02/12/2021
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong