Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HÒA PHÁT
Mã Biên nhận : 000.00.03.G14-200629-0006
Ngày nộp: 26/06/2020
Ngày hẹn trả: 11/12/2020
Nộp tại: Vụ Bưu chính
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả