Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ZOOM VIỆT NAM
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-201215-0001
Ngày nộp: 15/12/2020
Ngày hẹn trả: 04/02/2021
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong