Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Công ty cổ phần giải trí YGame
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-210510-0001
Ngày nộp: 07/05/2021
Ngày hẹn trả: 14/06/2021
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả