Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ THIÊN THƯỢNG HỎA
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-211124-0003
Ngày nộp: 23/11/2021
Ngày hẹn trả: 07/01/2022
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong