Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM MGOL
Mã Biên nhận : 000.00.21.G14-211124-0006
Ngày nộp: 23/11/2021
Ngày hẹn trả: 18/01/2022
Nộp tại: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong