Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI XANH
Mã Biên nhận : 000.00.28.G14-221129-2913
Ngày nộp: 29/11/2022
Ngày hẹn trả: 07/12/2022
Nộp tại: Cục An toàn thông tin
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả