Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Lĩnh vực Bưu chính
Cơ quan thực hiện Vụ Bưu chính
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công: Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông (https://dichvucong.mic.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ TTTT.

- Qua đường bưu chính.

Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp, tổ chức hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính theo quy định và nộp hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Sau khi hồ sơ được tiếp nhận Bộ Thông tin và Truyền thông cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

- Trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức và nêu rõ lý do.

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính dẫn đến thay đổi thẩm quyền cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính thì doanh nghiệp, tổ chức nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính mới.

- Các thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông được thực hiện bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

- Kết quả giải quyết thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính được trả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.


Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Tổ chức,đoàn thể
Công dân
Doanh nghiệp
Hộ kinh doanh cá thể
Cán bộ
Tổ chức,đoàn thể
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

- Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

- Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.


Kết quả thực hiện Giấy xác nhận thông báo sửa đổi, bổ sung
Biểu mẫu đính kèm  - Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Vụ Bưu chính
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du
Điện thoại: 02435563458
Email:
Website: