Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Lĩnh vực Báo chí
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp;
Nộp qua bưu chính;
Trình tự thực hiện Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (trụ sở tại các địa phương khác ngoài Hà Nội) có nhu cầu trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở của cơ quan, tổ chức mình gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Thời hạn giải quyết Nộp trực tiếp: 10 Ngày làm việc Mô tả:
Nộp qua bưu chính: 10 Ngày làm việc Mô tả:
Đối tượng thực hiện Tổ chức,đoàn thể
Tổ chức nước ngoài
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ Nội dung thông tin, tranh, ảnh dự kiến trưng bày. 1 (bản chính) 0 (bản sao) Đơn đề nghị (theo mẫu); 1 (bản chính) 0 (bản sao)
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý Thông tư 04/2014/TT-BTTTT
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận
Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu 04 TT04.2014.tt-btttt.docx  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông địa phương
Điện thoại: 1
Email:
Website: