Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
Lĩnh vực Tần số vô tuyến điện
Cơ quan thực hiện Cục Tần số vô tuyến điện
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện)
- Qua hệ thống bưu chính
 

Liên hệ hướng dẫn: Cục Tần số vô tuyến điện

Địa chỉ: 115 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.35564919 (máy lẻ 309)

Fax: 024.35564930
Email: contact@rfd.gov.vn 
Website: www.rfd.gov.vn  hoặc www.cuctanso.vn

Trình tự thực hiện
- Tổ chức/Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện).
- Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện) cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 40/2016/TT-BTTTT.

Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện Cán bộ
Công dân
Doanh nghiệp
Phí 0
Lệ Phí Hiện tại, chưa có quy định về mức thu lệ phí cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải.
Thành phần hồ sơ
1. Hồ sơ cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT;
b) 02 ảnh 3x4 chụp trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ (mặt sau ảnh có ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh);
c) Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bị hư hỏng (áp dụng đối với trường hợp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bị hư hỏng).
2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Yêu cầu - điều kiện
Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải còn hạn sử dụng và chỉ được cấp lại trong các trường hợp sau:
a) Bị mất;
b) Bị hư hỏng.
Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được cấp lại có nội dung giống như chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bị mất hoặc hư hỏng.

Căn cứ pháp lý
- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Kết quả thực hiện Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
Biểu mẫu đính kèm
Liên hệ hướng dẫn Cục Tần số vô tuyến điện
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng
Điện thoại: 02435564919
Email: contact@rfd.gov.vn
Website: http://www.rfd.gov.vn