Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam
Lĩnh vực Viễn thông và Internet
Cơ quan thực hiện Cục Viễn thông
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp tại trụ sở Cục Viễn thông
- Qua hệ thống Bưu chính
 

Liên hệ hướng dẫn: Cục Viễn thông 

Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại:  024.39436608 - 024.37820990

Email: vnta@mic.gov.vn 
Website: http://vnta.gov.vn

Trình tự thực hiện
- Trong thời gian hiệu lực của giấy phép, nếu tổ chức được cấp giấy phép muốn sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép thì phải gửi hồ sơ xin sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép đến Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Hết thời hạn quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung giấy phép. Trường hợp từ chối cấp phép, Cục Viễn thông sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép biết.

Thời hạn giải quyết
- Trường hợp không cần lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp cần lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan: 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Hợp tác xã
Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành;
- Báo cáo mô tả chi tiết nội dung bổ sung, sửa đổi
- Tài liệu có liên quan khác
2. Số lượng hồ sơ: 05 bộ (01 bộ là bản chính, 04 Bộ là bản sao)

Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý
Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Biểu mẫu đính kèm
Liên hệ hướng dẫn Cục Viễn thông
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn Thông, 68 đường Dương Đình Nghệ
Điện thoại: 02439436608
Email: vnta@mic.gov.vn
Website: http://vnta.gov.vn