Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Thông báo về việc cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện
Lĩnh vực Tần số vô tuyến điện
Cơ quan thực hiện Cục Tần số vô tuyến điện
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp tại các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực;
- Hoặc qua hệ thống bưu chính;
 

Liên hệ hướng dẫn: Cục Tần số vô tuyến điện

Địa chỉ: 115 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.35564919 (máy lẻ 309)

Fax: 024.35564930
Email: contact@rfd.gov.vn 
Website: www.rfd.gov.vn  hoặc www.cuctanso.vn

Trình tự thực hiện - Trước khi bàn giao thiết bị vô tuyến điện cho bên thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện ít nhất năm (05) ngày làm việc, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyện điện phải gửi Hồ sơ cho thuê, cho mượn đến Trung tâm Tần số vô tuyến điện phụ trách địa bản.
Thời hạn giải quyết Không yêu cầu giải quyết hồ sơ.
Đối tượng thực hiện Cán bộ
Công dân
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ:
- Văn bản thông báo về việc cho thuê, cho mượn theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Hợp đồng cho thuê cho mượn.
2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Yêu cầu - điều kiện
Bên thuê, bên mượn phải đáp ứng quy định về đối tượng như sau:
-         Là tổ chức, công dân, tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; hoặc
-         Người nước ngoài sử dụng đài vô tuyến điện nghiệp dư hoặc tần số vô tuyến điện cho mục đích khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Căn cứ pháp lý
Quyết định số 18/2008/QĐ-BTTTT ngày 04/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư;
Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.

Kết quả thực hiện Không có
Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu_Thông báo.doc  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Cục Tần số vô tuyến điện
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng
Điện thoại: 02435564919
Email: contact@rfd.gov.vn
Website: http://www.rfd.gov.vn