HƯỚNG DẪN SỬ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG KIOSK

"Kiosk thông tin" là phần mềm cài đặt trên thiết bị Kiosk tại tổ tiếp nhận hồ sơ để giúp người dân tham khảo thông tin thủ tục hành chính và tra cứu tình hình thực hiện các dịch vụ công tại đơn vị. Nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan chính quyền đối với người dân, giúp người dân thuận tiện trong quá trình làm thủ tục hành chính tại các đơn vị.

1. Tra cứu trạng thái hồ sơ

  • (1) Nhập thông tin về mã số biên nhận
  • (2) Nhập thông tin về số CMND người nộp
  • (3) Nhấn nút tra cứu để tìm kiếm

2. Tra cứu thủ tục hành chính

  • (1) Nhập tên thủ tục hành chính để tìm kiếm
  • (2) Chọn cơ quan thực hiện
  • (3) Chọn lĩnh vực thực hiện
  • (4) Nhấn tìm kiếm để tìm kiếm

3. Đánh giá mức độ hài lòng về đơn vị thực hiện dịch vụ công

  • (1) Chọn mức độ hài lòng
  • (2) Gửi đánh giá