Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp;
Nộp trực tuyến;
Nộp qua bưu chính;
Trình tự thực hiện Tổ chức, cá nhân sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu khi chuyển nhượng máy phải có hồ sơ gửi Sở Thông tin và Truyền thông nơi đã đăng ký máy đó.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải xác nhận vào đơn đề nghị chuyển nhượng, trả lại 01 bản cho cơ quan, tổ chức đề nghị chuyển nhượng máy, 01 bản lưu hồ sơ và cập nhật thay đổi đăng ký máy trong dữ liệu quản lý, trường hợp không xác nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Thời hạn giải quyết Nộp trực tiếp: 5 Ngày làm việc Mô tả: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Nộp trực tuyến: 5 Ngày làm việc Mô tả: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Nộp qua bưu chính: 5 Ngày làm việc Mô tả: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ Bản chính giấy xác nhận đã đăng ký máy đó. 1 (bản chính) 0 (bản sao) Bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực nếu gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát giấy tờ đảm bảo tư cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân được chuyển nhượng máy; 1 (bản chính) 0 (bản sao) Đơn đề nghị chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (02 bản); 1 (bản chính) 0 (bản sao)
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý Nghị định 25/2018/NĐ-CP
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận
Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu số 06.ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG MÁY PHOTO.docx  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông địa phương
Điện thoại: 1
Email:
Website: