Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp;
Nộp trực tuyến;
Nộp qua bưu chính;
Trình tự thực hiện Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp lại giấy phép; trường hợp không cấp lại giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Cơ sở in phải đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày giấy phép hoạt động in bị mất, bị hư hỏng. Trường hợp có một trong các thay đổi về: Tên gọi của cơ sở in; địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ sản xuất của cơ sở in; loại hình tổ chức hoạt động của cơ sở in; thành lập hoặc giải thể chi nhánh của cơ sở in; người đứng đầu cơ sở in thì cơ sở in phải có văn bản thông báo đến cơ quan đã cấp giấy phép.
Thời hạn giải quyết Nộp trực tiếp: 7 Ngày làm việc Mô tả: 07 ngày làm việc
Nộp trực tuyến: 7 Ngày làm việc Mô tả: 07 ngày làm việc
Nộp qua bưu chính: 7 Ngày làm việc Mô tả: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ Các giấy tờ chứng minh sự thay đổi trong các trường hợp cụ thể 1 (bản chính) 0 (bản sao) Giấy phép hoạt động in (đối với trường hợp giấy phép bị hư hỏng) 1 (bản chính) 0 (bản sao) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in 1 (bản chính) 0 (bản sao)
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý Nghị định 25/2018/NĐ-CP
Kết quả thực hiện Giấy phép hoạt động in
Biểu mẫu đính kèm  - Mau so 2 - Don de nghi cap lai giay phep hoat dong in.doc  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông địa phương
Điện thoại: 1
Email:
Website: