Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Cấp đổi giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình
Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cơ quan thực hiện Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông
- Qua hệ thống bưu chính
Trình tự thực hiện
1. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình nộp hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp đổi Giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình.

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn tối đa 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức,đoàn thể
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ
1. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình;
b) Tờ khai của cơ quan, tổ chức (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 36/2016/TT-BTTTT);
c) Văn bản chấp thuận của cơ quan chủ quản đối với tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ, ngành;
d) Giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình đã được cấp.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Yêu cầu - điều kiện Tờ khai của cơ quan chủ quản đề nghị cấp giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 36/2016/TT-BTTTT);
Căn cứ pháp lý
Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016;
Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình.

Kết quả thực hiện Giấy phép hoạt động phát thanh/Giấy phép hoạt động truyền hình
Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu số 1. Tờ khai cấp giấy phép hoạt động PTTH.doc  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng
Điện thoại: 02439448034
Email: vanthucucqlptth@mic.gov.vn
Website: http://abei.gov.vn