Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
Tên thủ tục Điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà Xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Cơ quan thực hiện Cục Xuất bản, In và Phát hành
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp;

- Qua hệ thống bưu chính.

Liên hệ hướng dẫn: Cục Xuất bản, In và Phát hành

Địa chỉ liên hệ: Số 10 Đường Thành, Phường Cửa Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024. 38285697; Fax: 024. 38287738

Email: vanthuCucXB@mic.gov.vn

Trình tự thực hiện

- Văn phòng đại diện phải làm thủ tục đề nghị điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày có một trong các thay đổi về người đứng đầu, tên gọi, nội dung.

- Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ điều chỉnh, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện; trường hợp không điều chỉnh, bổ sung giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.


Thời hạn giải quyết 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện Tổ chức nước ngoài
Phí 0
Lệ Phí 0
Thành phần hồ sơ

1. Hồ sơ điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài khi có sự thay đổi:

- Đơn đề nghị điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép (bản chính: 01 bản);

- Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (bản chính: 01 bản);

- Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ: Bằng tốt nghiệp đại học trở lên, phiếu lý lịch tư pháp và sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh được phép thường trú tại Việt Nam của người đứng đầu văn phòng đại diện do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản chính: 01 bản).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ Trường hợp hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng.


Yêu cầu - điều kiện Không có
Căn cứ pháp lý

- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 20/11/2012 ban hành;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.


Kết quả thực hiện Phụ lục xác nhận điều chỉnh, thay đổi thông tin
Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu số 02 - Phụ lục IV.doc  -  Tải file
Liên hệ hướng dẫn Cục Xuất bản, In và Phát hành
Địa chỉ: Số 10 Đường Thành
Điện thoại: 02438285697
Email: vanthuCucXB@mic.gov.vn
Website: https://ppdvn.gov.vn