Thống kê dịch vụ công
Cấp áp dụng Bộ Địa phương
Dịch vụ công mức 2: 0 44
Dịch vụ công mức 3: 0
Dịch vụ công mức 4: 219
Tổng số dịch vụ công: 219 44
Tổng số thủ tục hành chính: 207 44
STT Mức độ Mã số Tên dịch vụ công Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Thực hiện
301 2.001740 Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
302 2.001747 Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản, In và Phát hành Cục Xuất bản, In và Phát hành
303 1.002655 Xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
304 2.001118 Xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu bắt buộc phải công bố hợp quy Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
305 1.004373 Đăng ký bản thoả thuận kết nối mẫu Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
306 1.004514 Đăng ký danh mục báo chí nhập khẩu Báo chí Cục Báo chí
307 1.000754 Đăng ký giá cước viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
308 1.004340 Đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử Xuất bản, In và Phát hành Cục Xuất bản, In và Phát hành
309 1.004486 Đăng ký khuyến mại viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
310 1.004916 Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông Viễn thông và Internet Vụ Khoa học và Công nghệ
311 1.002767 Đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông Viễn thông và Internet Vụ Khoa học và Công nghệ
312 1.005105 Điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà Xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài Xuất bản, In và Phát hành Cục Xuất bản, In và Phát hành
313 1.004149 Đổi số thuê bao viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
314 1.010692 Đổi thẻ nhà báo Báo chí Cục Báo chí
315 1.010692.02 Đổi thẻ nhà báo (báo nói, báo hình) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử